Hem
Service och tjänster
Revisorn informerar
Frågor och svar
  

Revisorn informerar

 
Brytpunkt: Den så kallade brytpunkten innebär för 2017 att enbart kommunalskatt tas ut vid inkomster upp till 452 100 kr per år. Därefter uttas statlig skatt 20% vid årsinkomster upp till 651 700 kr. Vid ännu högre inkomster är den statliga skatten 25%.

Skatteregler för aktieutdelning i fåmansbolag: Om du planerar utdelning från ditt aktiebolag och vill använda den så kallade lönesummeregeln som underlag för lågbeskattad aktieutdelning under år 2017 måste du (eller någon närstående) under år 2016 ha tagit ut en minsta lön på antingen 355 800 kr plus 5% av totala lönesumman i företaget eller 569 280 kr (=9,6 basbelopp). Det är det lägsta av dessa två belopp som måste uppnås eller överskridas. Även om du inte tar ut någon aktieutdelning under år 2017 så kan beloppet sparas till kommande år eller utnyttjas för att få lägre skatt då ditt aktiebolag ska säljas.

Om man inte uppnår någon av ovanstående lönenivåer så har de som är aktieägare i bolaget i vart fall rätt att tillsammans erhålla en lågbeskattad utdelning på 163 075 kr under 2017 (aktieutdelningar förutsätter att det finns vinst i bolaget).

Försämrade regler för aktieutdelning: Förslag har kommit om försämrade regler för aktieutdelning (och försäljning aktier). De nya reglerna är tänkta att gälla från 2018-01-01 och innebär bland annat att skattesatsen höjs från 20% till 25%. Underlaget för aktieutdelning försämras också, f n gäller 50% av löneunderlaget. Istället föreslås att man ska få som underlag 10% upp till lönesumma 492 000, därefter 25% upp till 3 690 000 och till sist 50% över 3 690 000. Dessutom måste du själv ha en högre lön för att kvalificera dig för underlaget.

Ovanpå detta så sänks det belopp som man kan ta ut enligt förenklingsregeln till ca 107 000, tidigare ca 163 000 kr (utan löneunderlag). Förslaget ska remissbehandlas först och sedan tas i riksdagen (med eller utan ändringar) hösten 2017.

 
Copyright

© 2017 Peter Strömbergs Revisionsbyrå AB


Adress

Dumpergatan 2
442 40 Kungälv
Karta


Kontakt

info@strombergsrevbyra.se
0303-92050


 

Snabblänkar

Skatteverket
FAR
Företagarnas riksförbund
Bolagsverket
Regeringen