Hem
Service och tjänster
Revisorn informerar
Frågor och svar
  

Revisorn informerar

 
Brytpunkt: Den så kallade brytpunkten innebär för 2014 att enbart kommunalskatt tas ut vid inkomster upp till 426 400 kr per år. Därefter uttas statlig skatt 20% vid årsinkomster upp till 604 800 kr. Vid ännu högre inkomster är den statliga skatten 25%.

Skatteregler för aktieutdelning i fåmansbolag: Om du planerar utdelning från ditt aktiebolag och vill använda den så kallade lönesummeregeln som underlag för lågbeskattad aktieutdelning under år 2014 måste du (eller någon närstående) under år 2013 ha tagit ut en minsta lön på antingen 339 600 kr plus 5% av totala lönesumman i företaget eller 566 000 kr (=10 basbelopp). Det är det lägsta av dessa två belopp som måste uppnås eller överskridas. även om du inte tar ut någon aktieutdelning under år 2013 så kan beloppet sparas till kommande år eller utnyttjas för att få lägre skatt då ditt aktiebolag ska säljas.

Om man inte uppnår någon av ovanstående lönenivåer så har de som är aktieägare i bolaget i vart fall rätt att tillsammans erhålla en lågbeskattad utdelning på 155 650 kr under 2014 (aktieutdelningar förutsätter att det finns vinst i bolaget).

Ny skatteförfarandelag: En ny skatteförfarandelag har införts. Den nya lagen innebär tidigare inlämning av deklarationer. Till exempel så skall aktiebolag med bokslut 30/4 deklarera senast 1 november samma år (bokslut 30/4 2013 lämnar alltså in 1/11 2013). För bokslut 30/6 gäller att deklaration skall lämnas senast 15 december samma år. Bokslut 31/8 lämnar sin deklaration 1 mars året därpå och slutligen bokslut 31/12 skall deklarera senast 1 juli året därpå. Om deklarationen lämnas elektroniskt får man en månad till på sig. De nya bestämmelserna avser alltså beskattningsår som inletts (normalt) från och med 2012-05-01.

Sänkt bolagsskatt: Skattesatsen för aktiebolag har sänkts till 22% (tidigare 26,3%). Den lägre skattesatsen avser alltså räkenskapsår som påbörjas tidigast 2013-01-01.

 
Copyright

© 2014 Peter Strömbergs Revisionsbyrå AB


Adress

Dumpergatan 2
442 40 Kungälv
Karta


Kontakt

info@strombergsrevbyra.se
0303-92050


 

Snabblänkar

Skatteverket
FAR
Företagarnas riksförbund
Bolagsverket
Regeringen