Hem
Service och tjänster
Revisorn informerar
Frågor och svar
  

Revisorn informerar

 
Brytpunkt: Den så kallade brytpunkten innebär för 2016 att enbart kommunalskatt tas ut vid inkomster upp till 443 300 kr per år. Därefter uttas statlig skatt 20% vid årsinkomster upp till 629 200 kr. Vid ännu högre inkomster är den statliga skatten 25%.

Skatteregler för aktieutdelning i fåmansbolag: Om du planerar utdelning från ditt aktiebolag och vill använda den så kallade lönesummeregeln som underlag för lågbeskattad aktieutdelning under år 2016 måste du (eller någon närstående) under år 2015 ha tagit ut en minsta lön på antingen 348 600 kr plus 5% av totala lönesumman i företaget eller 557 760 kr (=9,6 basbelopp). Det är det lägsta av dessa två belopp som måste uppnås eller överskridas. Även om du inte tar ut någon aktieutdelning under år 2016 så kan beloppet sparas till kommande år eller utnyttjas för att få lägre skatt då ditt aktiebolag ska säljas.

Om man inte uppnår någon av ovanstående lönenivåer så har de som är aktieägare i bolaget i vart fall rätt att tillsammans erhålla en lågbeskattad utdelning på 159 775 kr under 2016 (aktieutdelningar förutsätter att det finns vinst i bolaget).

3:12-reglerna ses över (=regler kring skatt på aktieutdelning och försäljning av aktier i fåmansföretag). Exakt vad som kommer att utredas/beslutas är i dagsläget oklart. Men det är fråga om försämringar jämfört med nuvarande regler. I utredningen finns bland annat med försämrad löneunderlagsregel (sänkning från 50% till kanske 25%), högre skattesats (25% eller 30% istället för nuvarande 20%), försämringar av förenklingsregeln (det belopp man kan få oavsett löneuttag).

Utredningen skall vara klar 2016-09-01. Normalt gäller nya regler då från 2017-01-01 men det finns de som hävdar att regeringen även kan utnyttja stopplagstiftning och därmed bestämma ett datum utan någon förvarning och detta före 2017-01-01. Alltså något att vara vaksam mot under hösten 2016.

 
Copyright

© 2016 Peter Strömbergs Revisionsbyrå AB


Adress

Dumpergatan 2
442 40 Kungälv
Karta


Kontakt

info@strombergsrevbyra.se
0303-92050


 

Snabblänkar

Skatteverket
FAR
Företagarnas riksförbund
Bolagsverket
Regeringen