Hem
Service och tjänster
Revisorn informerar
Frågor och svar
  

Revisorn informerar

 
Brytpunkt: Den så kallade brytpunkten innebär för 2015 att enbart kommunalskatt tas ut vid inkomster upp till 443 300 kr per år. Därefter uttas statlig skatt 20% vid årsinkomster upp till 629 600 kr. Vid ännu högre inkomster är den statliga skatten 25%.

Skatteregler för aktieutdelning i fåmansbolag: Om du planerar utdelning från ditt aktiebolag och vill använda den så kallade lönesummeregeln som underlag för lågbeskattad aktieutdelning under år 2015 måste du (eller någon närstående) under år 2014 ha tagit ut en minsta lön på antingen 341 400 kr plus 5% av totala lönesumman i företaget eller 569 000 kr (=10 basbelopp). Det är det lägsta av dessa två belopp som måste uppnås eller överskridas. även om du inte tar ut någon aktieutdelning under år 2014 så kan beloppet sparas till kommande år eller utnyttjas för att få lägre skatt då ditt aktiebolag ska säljas.

Om man inte uppnår någon av ovanstående lönenivåer så har de som är aktieägare i bolaget i vart fall rätt att tillsammans erhålla en lågbeskattad utdelning på 156 475 kr under 2015 (aktieutdelningar förutsätter att det finns vinst i bolaget).

Ny bolagsbeskattning: En ny bolagsbeskattning håller på att utredas (och där det finns en bred politisk förankring). Den nya bolagsbeskattningen innebär i stort att ränteavdragen ska begränsas, att gamla underskott i bolag ska falla bort till 50%, att avdrag för andra finansiella kostnader, t o m valutakursförluster också skall begränsas. Men de finansiella kostnaderna får dras av mot finansiella intäkter. S k negativa finansnetton får inte heller sparas men kan kvittas mot positiva sådana inom en koncern. Reglerna drabbar inte bara aktiebolag utan även handelsbolag.

I stället för det verkliga negativa finansnettot så har bolaget rätt att dra av ett fiktivt sådant som kallas ”Finansieringsavdrag” och som uppgår till 25% på resultatet efter bokslutsdispositioner. Detta innebär i sin tur att de bolag som inte har ett negativt finansnetto ändå kan dra de 25%-en. Den effektiva skatten sjunker då från 22% till 16,5% (75% x 22%).

Reglerna som gynnar många bolag genom lägre skatt missgynnar samtidigt branscher med höga räntekostnader (ex vis fastighetsbranschen). De nya skattereglerna för bolag (om de beslutas) kommer sannolikt att träda ikraft tidigast 2017.

 
Copyright

© 2015 Peter Strömbergs Revisionsbyrå AB


Adress

Dumpergatan 2
442 40 Kungälv
Karta


Kontakt

info@strombergsrevbyra.se
0303-92050


 

Snabblänkar

Skatteverket
FAR
Företagarnas riksförbund
Bolagsverket
Regeringen